Välj en sida

Det första avsnittet av Superlife Podcast! Finns det dolda klädkoder i Kubrickfilmer? Vad har vinjettmannen Robin Rudén att säga om musikklimatet 2012? Varför är avsnittet bara hälften så långt som övriga avsnitt?

Fråga inte så jävla mycket utan lyssna istället!

Gäst i Studion: Robin Rudén – Musikproducent.

Play
-->