Välj en sida

superlife_cosmos_cover

Har ni sett ljuset?! Nej, vi pratar inte om frälsningen utan om våglängder utanför det synliga, fotonernas dubbelnatur och t.o.m. en del om gammastrålning. Som vanligt är vi dåligt pålästa och förvirrade, men det med en brinnande fascination över COSMOS det ljuva.

Play
-->